Dynamická spoločnosť ktorá vo svojich radoch združuje profesionálov všetkých kvalifikácií s dlhoročnými skúsenosťami.

Pôsobíme v oblasti energetiky, oblasti inžinieringu, manažmentu, inštalácie, rekonštrukcií celkov ako aj jednotlivých zariadení. Našou prioritou je pre klientov poskytovať komplexné riešenia a služby s vysokou pridanou hodnotou čo znamená, že sme schopní zabezpečiť všetky fázy procesu od návrhu a špecializovaných výpočtov až po výrobu, dodávku na miesto inštalácie, samotnú inštaláciu a dodávateľskou formou aj uvádzanie do prevádzky.

VÍZIA

Víziou a cieľom spoločnosti ERING s. r. o.  je potvrdiť vysoký kredit, ktorý si získala na poli kvality a spoľahlivosti nielen doma, ale aj v zahraničí. Našou prioritou je vytvorenie dlhodobej spolupráce s renomovanými medzinárodne uznávanými spoločnosťami.

Pri plnení našich cieľov vytvárať nové pracovné príležitosti a zároveň zvyšovať odbornosť a kvalifikáciu našich zamestnancov.

V neposlednom rade zaistiť, že odbornosť a vysoká úroveň nami poskytovaných služieb bude základným pilierom budovania a posilnenia nášho postavenia na domácom aj zahraničných trhoch.


PREČO S NAMI SPOLUPRACOVAŤ

-profesionálny, proaktívny a individuálny prístup

-Ústretová cenová politika

-Medzinárodné systémy manažérstva kvality a certifikácie

-Skúsenosť, flexibilita a spoľahlivosť

Vynakladáme všetko naše úsilie aby naše projekty stáli zato.